Entropion

Entropion je pojava gde je ivica kapka savijena ka unutra, tj. ka kornei oka dovodeći do iritacije kornee i abrazije epitela kornee. Može da se javi na jednom ili na oba oka. Njegova pojava se više vezuje za donji kapak, mada može da se javi i na gornjem kapku.

Simptomi entropiona su: crveno i bolno oko, osetljivost na vetar, suzenje oka, smetnje pri vidu. Ovi simptomi se mogu ublažiti upotrebom veštačkih suza i masti. Klasifikuju se na:

  1. urođene – kongenitalne
  2. stečene.

Urođeni entropion se retko javlja, a to znači da je osoba rođena sa ”viškom” kože i mišića – m.orbicularis oculi.

Stečeni entropion se deli na:

  1. involutivni (starosni) – godinama koža i mišić oka gube svoju elastičnost, javljaju se ”u višku” i kao posledica toga, ivica donjeg kapka se savija unutra ka oku.
  2. cikatricijalni (ožiljni) – ožiljci su posledica infekcije oka, opekotina, povreda, operacija na oku itd.

Entropion, ukoliko dugo traje, dovodi do oštećenja i uceracije rožnjače. Zato je jedini i neophodan tretman hiruška intervencija. U periodu dok se čeka na termin intervencije mogu da se primene privremeni tretmani:

  • upotreba flastera,
  • privremeno postavljanje kožnih šavova,
  • upotreba botulinskog toksina.

Preoperativno, od pacijenta se uzima detaljna anamneza. Pacijent je dužan da obavesti hirurga o svojim hroničnim bolestima, lekovima koje pije, prethodnim operacijama na oku, eventualnim infekcijama i drugim problemima sa očima, kao i o mogućim alergijama na neke lekove. Kliničkim pregledom se potvrđuje dijagnoza i odlučuje o vrsti tretmana i o vrsti hiruške tehnike.

Pošto se većinom radi o starijim pacijentima, koji u svojoj redovnoj terapiji imaju lekove protiv zgrušavanja krvi, njima se savetuje da te lekove (aspirin, antiinflamatorni lekovi) ne piju 7 – 10 dana pre operacije.

Na dan operacije pacijent sebi treba da obezbedi sopstveni prevoz ili pratnju.

Pacijent takođe potpisuje pristanak na operaciju i naprave se preoperativne fotografije.

Operacija se radi u lokalnoj anesteziji, eventualno u intravenskoj anesteziji.

Nakon operacije, pacijent u bolnici ostaje nekoliko časova posle čega se otpušta kući.

Prva kontrola je sutradan, kada se ujedno skida i povez za oko koji stoji 24h. Sledeća kontrola je za 7 dana kada se skidaju i konci.

Postoperativna terapija uključuje upotrebu antibiotika i kortikopreparata za oči – mast.

Rezultati su vidljivi odmah po operaciji, ali prava slika se dobija nakon mesec dana kada nestanu svi otoci.

Komplikacije: otok, hematom, infekcija, krvarenje, mogućnost reintervencije – dobri rezultati se uvek očekuju, ali ne postoji garancija. Ako slučajno nije postignut željeni rezultat u toku prve operacije, onda je druga neophodna.