Gornji kapci – blefaroplastika

Operacija kapaka ili blefaroplastika podrazumeva operaciju gornjih kapaka ili operaciju donjih kapaka. Rezultat blefaroplastike je mlađi i svežiji izgled zone oko očiju. Operacija gornjih kapaka je mnogo česća od operacije donjih kapaka. Operacija gornjih kapaka ne radi se samo iz estetskih, nego i iz funkcionalnih razloga, jer višak kože na gornjem kapku daje osećaj ”otežanog kapka” tj. ometa vid. Osobe sa takvim problemom obično podižu obrve kako bi ”bolje” videle, a podizanjem obrva stvaraju bore na čelu, tako da prave još jedan estetski problem – naborano čelo. Operacijom gornjih kapaka tj. uklanjanjem viška kože omogućavamo: bolji vid, čelo bez bora i mlađi izgled. Pored viška kože, ovom operacijom se može ukloniti i višak masti koji daje izgled nadutosti.

Indikaciju za operaciju imaju osobe sa:

  • viškom kože
  • izraženim masnim jastučićima
  • finim periorbitalnim borama.

Kontraindikovano je operisati gornje kapke kod osoba sa:

  • akutnim zapaljenskim očnim bolestima
  • Graves-ovom bolešću
  • Sjogren-ovim sindromom
  • sistemskim lupusom
  • i ako je prošlo manje od 6 meseci od botulinskog tretmana (botox-a).

Preoperativno, u toku pregleda uzima se anamneza i obavlja klinički pregled. U anamnezi, pored osnovnih podataka o pacijentu, dobijaju se i podaci o bolestima. Pacijent je dužan da hirurga obavesti o eventualnim oboljenjima kao što su: glaukom, katarakta, suvo oko, bolesti štitne žlezde. Pri kliničkom pregledu utvrđuje se u kom stepenu je prisutan višak kože, da li je praćen ptozom obrva – čela ili su u pitanju samo izraženi masni jastučići kojih u ovoj regiji ima dva. Na osnovu svega ovoga utvrđuje se tehnika kojom će se pristupiti rešavanju problema.

Tehnike koje se koriste su:

  • transkonjunktivalni pristup
  • transkutani pristup.

Transkonjunktivalni pristup se retko primenjuje, a koristi se za uklanjanje masti iz gornjih kapaka. Rez se ne vidi i ne šije se.

Transkutani pristup predstavlja standardnu inciziju kože. Rez se pravi u prirodnim naborima kapka, tako da su ožiljci kasnije dobro skriveni. Ovom metodom se odstranjuje višak kože, deo mišića i masni jastučići, a u slučaju da postoji preoperativna ptoza gornjeg kapka, onda se i ona koriguje.

Preoperativno je potrebno uraditi laboratorijaske i biohemijske analize.

Na dan operacije pacijent može da jede i da pije, ali je poželjno da ne dođe sam, jer posle operacije pacijent neće biti u stanju da vozi.

Neposredno pred ulazak u salu potpisuje pristanak za operaciju, fotografiše se i hirurg obeležava višak kože na gornjem kapku.

Operacija se radi u lokalnoj anesteziji i traje 1h.

Posle operacije pacijent ide kući.

Prva kontrola je sutradan, a sledeća 7. dan od operacije kada se skidaju i konci.

Postoperativna terapija i nega obuhvataju upotrebu: analgetika, antibiotika, vlažnih obloga, mirovanje ( u prvih 24h bez naprezanja i težih fizičkih aktivnosti).

Otoci i hematomi traju od 7 – 10 dana. Pojava krvavih suza je uobičajena u prvih 24 – 48h. Sa šminkanjem se može početi od 5. postoperativnog dana.

Povratak na posao je za 7 – 10 dana.

Pravi rezultati se vide za 2 – 3 meseca posle operacije.

Komplikacije ove intervencije su: otok, hematom, suvo oko, epifora, krvarenje, infekcija, hipertrofični ožiljak, lagoftalmus, postoperativna ptoza, diplopije – duple slike, smetnje u vidu, asimetrija, kožna diskoloracija, mogućnost reintervencije – dobri rezultati se uvek očekuju, ali ne postoji garancija. Ako slučajno nije postignut željeni rezultat u toku prve operacije, onda je druga neophodna.