Uši

Operacijom ušnih školjki možemo korigovati oblik, poziciju, asimetriju i veličinu ušiju. To je relativno jednostavna hiruška procedura koja daje zadovoljavajući rezulatat i zadovoljnog pacijenta.

Mogu se korigovati urođeni defekti ili defekti nastali nakon neke povrede. Ukoliko je u pitanju urođeni defekt, operacija se preporučuje posle pete godine života tj. pre polaska u školu.

 

Operacija ušiju

Operacija ušiju

Hirurg mora da poznaje anatomsku građu ušne školjke, jer uzrok ”klempavosti” može biti upravo u lošoj anatomiji. I hiruške procedure koje će se primeniti zavise od: stepena angulacije, zakrivljenosti vrha ušne školjke, dubine konhe, nerazvijenog antheliksa. Bez obzira kojom hiruškom metodom se radi, svaka od njih obihvata uklanjanje viška kože, rad ”na hrskavici” – skarifikaciju hrskavice i postavljanje suturnih šavova. Rezovi se prave u prirodnim naborima iza ušne školjke, tako da su kasnije neprimetni.

Operacija ušiju – procedura

Pri pregledu se od pacijenta uzme anamneza, obavi klinički pregled i donese odluka kojom će se hiruškom metodom raditi.

Preoperativno je neophodno uraditi laboratorijske i biohemijske analize.

Maloletna lica dolaze u pratnji roditelja koji za njih potpisuju pristanak na operaciju. Neposredno pred ulazak u salu prave se fotografije trenutnog stanja i markiraju incizione linije.

Operacija ušiju – otoplastika se radi u lokalnoj anesteziji. Za decu mlađu od 10 godina se radi u intravenskoj anesteziji.

Posle intervencije, pacijent odmah ide kuci sa datim savetom za postoperativnu negu.

Postoperativna terapija se sastoji od analgetika i antibiotika.

Imobilizaciju – čalmu oko ušiju, pacijent nosi nedelju dana, kada ujedno dolazi na prvu kontrolu, a konci se skidaju 14. postoperativnog dana.

Po skidanju imobilizacije na ušnim školjkama su prisutni hematomi i otoci, manje ili više vidljivi, koji se povlače u narednih 10-ak dana.

Vraćanje na posao – školu je moguće 7 dana nakon operacije, tj. kada se skine čalma.

Komplikacije: otoci, hematomi, infekcije, hondritis, keloidni ožiljci, asimetrija, mogućnost reintervencije – dobri rezultati se uvek očekuju, ali ne postoji garancija. Ako slučajno nije postignut željeni rezultat u toku prve operacije, onda je druga neophodna.